SOBOTA – 29.08.2020 – Wsp. Męczeństwo św. Jana Chrzciciela

8.00

Za + męża Mariusza Grzeczka w 10 rocz. śmierci

14.00Ślub rzymski: Justyna Wośko i Karol Oleksiak

16.00 – 16.50Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Jana w 32 rocz. śmierci, + Ewę i + z rodzin Pietryga i Norek