Sobota – 30.01.2016 – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + mamę Marię Szkwarek (ostatnia gregoriańska)

13.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Teresy i Józefa Wrzesień z okazji 50 rocz. ślubu z bł. dla syna z żoną, córki z mężem i wnuka

17.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Marka z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + księży udzielających sakramentów Kazimierza Roszko, Kazimierza Romaszkan i Kazimierza Mula