SOBOTA – 8.05. 2021 – Uroczystość św. Stanisława, bpa i męczennika, Patrona Polski

7.30 – Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + z rodzin Grabowskich, Walczyk, Orwat, Świerkos i + z pokr.

11.00 Ślub rzymski: Kamila Popowicz i Radosław Szymański

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Moniki z ok. 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny