Sobota – 8.09.2018 – Święto Narodzenia Najśw. Maryi Panny

   7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

W int. Henryka z okazji 82 rocz. urodzin i za + żonę Annę o radość wieczną

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Elżbiety z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny