Sobota – 9.01.2016 – Dzień Powszedni

7.25 – Modlitwa Różańcowa

8.00

I – Za + mamę Ludwikę i + z pokr.
II – Za + Bronisławę Wróbel od męża

Kolędowe spotkanie zespołu „Caritas” dla seniorów (salka na plebanii)

17.00 – Msza św. niedzielna:

Za + mamę Marię Szkwarek