SOBOTA – 9.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Gintra Piechaczek i + rodziców Agnieszkę i Jana oraz + z pokr.

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Jadwigi i Bogusława Superat z okazji 38 rocz. ślubu