Sobota – 9.06.2018 – Wsp. Niepokalanego Serca Najśw. Maryi Panny

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00

Za + matkę Salomeę Wiącek w 24 rocz. śmierci, + rodzeństwo Stanisławę Procko, + braci Jana i Kazimierza i + z rodzin Wiącek i Progsza
Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi

16.00 – Adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże dla Marianny z okazji 81 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny