Sobota  po Popielcu – 29.02.2020 – Dzień Powszedni

  7.30Modlitwa Różańcowa

8.00

Za + Gerdę Gliwicką – (msza pogrzebowa)

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazji do Sakramentu Pokuty

17.00

Za + Joachima Kotyczkę w 4 rocz. śmierci