Środa – 10.0.2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Marię i Jana Korol, + siostrę Alicję Mrozek i + Krystynę Titz oraz + rodziców z obu stron
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła