Środa – 10.05.2017 – Dzień Powszedni

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Haliny Bil z ok. 60 rocz. ur. i Jadwigi Stepięń z ok. 60 rocz. ur. z bł. dla ich rodzin
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Franciszka Bartyzel w 1 rocz. śmierci
Nabożeństwo majowe