ŚRODA – 13.01.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + męża Ryszarda Wójcik w 28 rocz. śmierci, + rodziców z obu stron, + braci, + siostrę i + z pokr.