Środa – 13.09.2017 – Wsp. Św. Jana Chryzostoma – Dzień Fatimski

  8.00

Za + Rozalię Spyrka w 13 rocz. śmierci
Modlitwa do sw. Józefa Opiekuna w intencji Kościoła i rodzin

19.00Różaniec fatimski o pokój na świecie i zgodę w rodzinach

20.00

Msza św. Fatimska w intencjach polecanych: Za + Longinę Kobus od Róż Różańcowych; Za + Michalinę i Antoniego Świercz, ++ Juliana, Helenę, Zofię i Jana Grabowskich; Intencje wolne

Procesja światła z figurą MB Fatimskiej