ŚRODA – 14.07.2021 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Jana i Mariannę Sternakowskich, + Krystynę i Stanisława Basińskich i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa