Środa – 14.09.2016 – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego

  7.30

Msza św. szkolna: Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie, opiekę Matki Bożej  i bł. dla Marii i Kozłowskich w rocz. ślubu z bł. dla rodziny

18.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Michała, + brata Zygmunta, + bratową Wandę z rodziny Szczurowskich
Modlitwa do św. Józefa w intencji rodzin i Kościoła