Środa – 15.03.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Piotra Bartoszewicz z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + Jana Cynarskiego, + Władysława Kwietniewskiego, + z rodzin Cynarski, Kwietniewski i Pietroń