Środa – 16.09.2015 – Wsp. św. męczenników Korneliusza i Cypriana

8.00 – Za + żonę Urszulę Kusz, + z pokr. i dusze w czyśćcu cierpiące        

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00Msza św. szkolna:

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Stanisława Giemza z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

II – Za + Marię Kuśmierską