ŚRODA – 16.12.2020 – Dzień Powszedni

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Jana Iwan z okazji 66 rocznicy urodzin z bł. dla najbliższych
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

RORATY dla dzieci: Za + męża Reinholda Matchauschek w I-szą rocz. śm., + syna Damiana, + rodziców Agnieszkę i Andrzeja, + Wilhelma i Otylię i + z pokr.