Środa – 17.01.2018 – Wspomnienie św. Antoniego, opata

   8.00

 I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. w życiu i w pracy dla Piotra Leorman
II – Za + Piotra Cieślik od rodziny Przybylskich