Środa – 18.04.2018 Dzień Powszedni

8.00

 Za + rodziców Jadwigę i Alberta Szolc
Nowenna do św. Józefa  Opiekuna Kościoła i Rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + rodziców Stanisławę i Hieronima Parchatko, + brata Tadeusza, + rodziców Salwinę i Stanisława, + brata Daniela, + siostrę Annę Korzeń, + Andrzeja Kopeć, + Reginę i Jana Paluch, + Emalię Watoła