Środa – 2.09.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie dla Zenona          

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

I – Za + mamę Stefanię Wójcik, + ojca Władysława i + z rodzin Wójcik i Zasowskich

II – Za + Gerarda i Anielę Żmijowskich w 9 rocz. śmierci