Środa – 2.1.2019 – Wsp. Św. Bazylego i Grzegorza bpów

8.00I – Do Mił. Boż. z prośbą o bł. dla Jacka Lewandowskiego z okazji urodzin z bł. dla rodziny

          II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o błog. dla firmy i pracowników „Ja-glas” z bł. dla rodziny