Środa – 2.12.2015 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Helmuta Dziurowicz od sąsiadów
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła

17.00 – Roraty

I – Za + Władysława Beresteckiego
II – Za + Helenę Ścieglińską by dobry Bóg przyjął ją do swojej chwały