ŚRODA – 22.07.2020 – Święto św. Marii Magdaleny

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski, czas pracy zawodowej i przejście na emeryturę dla Małgorzaty z okazji 60 rocz. urodzin i prośbą o bł. w dalszym życiu

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin