ŚRODA – 23.09.2020 – Wsp. św. Ojca Pio

8.00

Za + Janinę Adamowicz w 20 rocz. śmierci i + z rodzin Adamowicz, Lisanti, Ciumczyk i Pawłowicz
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Rodzin i Kościoła

18.00

Za + ojca Jerzego w 32 rocz. śmierci, + mamę Hildegardę, + brata Piotra, + dziadków, + matkę chrzestną Elżbietę, + Ingę i + z pokr.