Środa – 23.12.2015 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Bronisławę Wróbel od męża – Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

16.30 – Okazja do Spowiedzi św.

17.00

I – Za + rodziców Wiktorię i Kazimierza Chylińskich i + z pokr.
II – Za + Annę Gradecką