Środa – 26.12.2018 – Święto Św. Szczepana, pierwszego męczennika

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o błog. dla Marii, Ryszardy i Władysława

10.00

Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Mieczysławy Lewandowskiej z ok. 90 rocz. ur.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i błog: dla Anny i Łukasza Przewoźny z okazji 9 rocz. ślubu i córki Mileny Przewoźny z okazji 5 rocz. urodzin; dla Elżbiety Zarzyckiej z okazji roczku i Pawła Antoniego Kula z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

17.00

Za + rodziców mamę Elżbietę, + ojca Gerarda, + Mateuszka i + z pokr.