Środa – 27.02.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + mamę Helenę Famulską
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

Msza św. szkolna: Za + dziadków Józefa i Stefanię Dumała i + syna oraz + z pokr.