Środa – 28.10.2015 – Święto Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza

8.00

I – Za + ojca Adama Setkowicz w 50 rocz. śm, + mamę Stefanię i + z pokr.

II – Za + Edeltraudę Szczudłek

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Rodzin i Kościoła

17.15 – Nabożeństwo różańcowe

18.00Msza św. szkolna:

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Pawła Żaak z okazji 9 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Joachima Lis z okazji 62 rocz. urodzin z bł. dla rodziny