Środa – 29.01.2020 – Dzień powszedni

 8.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże bł. dla Zofii Wawrzyczek z okazji 96 rocz. urodzin i dla Piotra Pietraszkiewicz z okazji 2 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + Jerzego Chrząszcz