Środa – 3.04.2019 – Dzień Powszedni

  8.00

Za + męża Wiktora Gasz i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą dary Ducha św. dla synów Tomasza z rodziną, Pawła i Wiktora z bł. dla rodziny
Droga krzyżowa dla dzieci