ŚRODA – 4.08.2021 – Wsp. św. Jana Marii Vianeya

8.00

Za + Janinę i Józefa Bednarz
Modlitwa do św. Józefa