Środa – 7.11.2018 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + męża Tadeusza Sałaban w 2 rocz. śmierci od dzieci i wnucząt
              Różaniec za zmarłych zalecanych

18.00Msza św. szkolna: Za + żonę i mamę Gertrudę Michura w 9 rocz. śm., + Teresę Dendzik i + z pokr.
           (poświęcenie i rozdanie książeczek dzieciom I-szo komunijnym)