Środa – 8.02.2017 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Tadeusza Mazur
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00

Msza św. szkolna: Za + mamę Stefanię Ożga w 1 rocz. śmierci
Katecheza dla dorosłych