Środa – 9.08.2017 – Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża

18.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Piotra Lewandowskiego z okazji urodzin i Julii Lewandowskiej z okazji 13 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin