Środa – 9.09.2015 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla ks. Proboszcza z ok. 53 rocz. ur. z bł. dla rodziny

II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Henryka Góra z ok. 79 rocz. ur. z bł. dla rodziny

Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00Msza św. szkolna: Za + Marię Kuśmierską

Spotkanie uczniów wszystkich klas gimnazjalnych i zapisy kandydatów do bierzmowania na rok 2016