Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – 24.11.2019

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

I – Za + męża Grzegorza Tyszko w 12 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + ks. Piotra Lewandowskiego

10.00

Za + Jana Pilch w 6 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Miłosierdzia Bożego z podz. za łaski i z prośbą o bł.: dla naszej Służby Ołtarza – Ministrantów, Lektorów, Szafarzy i ich rodzin; dla Henryka Gogolin z okazji 80 rocz. urodzin; dla Zbigniewa Świderek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Rafała Dziambor z okazji 18 rocz. urodzin; dla Pawła Walke z okazji 12 rocz. urodzin z bł. dla wszystkich rodzin jubilatów

17.00

Za + Bolesława Raźniak w 1 rocz. śmierci