UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY NAJŚWIĘTSZEJ – 30.05. 2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + Juliana Juszczyk

10.00

Za + ojca Krzysztofa w 14 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Marii Trybel z okazji 91rocz. urodzin; dla Magdaleny i Pawła Plewa z okazji 12 rocz. ślubu; dla Małgorzaty i Michała Pańczyk z okazji 1 rocz. ślubu; dla dzieci Alicji Mai Górskiej i Jakuba Golombek z okazji roczku oraz Wiktora Makowskiego z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Barbary i Marka Fischer z okazji 19 rocz. ślubu i dla Dominika Żuk z ok. 19 rocz. urodzin oraz za + Jerzego Jankowskiego w 33 rocz. śmierci i + z obu stron (modlitwa dla dziecka Marka Bieńkowskiego z ok. chrztu św. po mszy św.)