V Niedziela Wielkanocna – 29.04.2018

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Jana Szwej, + Felicję i Jana Postułka, + brata Alfreda Szwej, + siostry, + szwagrów, + Janinę i Andrzeja Graca, + Helenę i Stefana Kupskich

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie i bł. dla Iwony i Jana Dziemba z okazji 30 rocz. ślubu i 60 rocz. urodzin Jana z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Wiesława Wieczorek z okazji 70 rocz. urodzin; dla Klaudiusza Rajtor z okazji 59 rocz. urodzin i za + rodziców Krystynę i Józefa; dla Tomasza Jarzumbek z okazji urodzin i syna Mateusza z okazji 5 rocz. urodzin; dla Marka Szymańskiego z okazji imienin; dla dzieci: Leona i Leny Okońskich z okazji roczku i Poli Magdaleńskiej z okazji chrztu z bł. dla rodziców, chrzestnych i wszystkich rodzin solenizantów (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + Mieczysławę i Tadeusza, Janusza, + Zofię i Władysława Rampała, + z rodzin Lewickich i Partyków