V Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2016 – Rekolekcje Parafialne

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Janiny Piekarz z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + ojca Józefa Drewniok, + żonę Helenę, + córkę Edeltraudę, + syna Georga, + rodziców Marię i Franciszka i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

I – Za + Zofię Babak w 1 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + syna Damiana Brym w 5 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Heleny z ok. 70 rocz. ur.; dla Krystyny z ok. 60 rocz. ur; dla Lidii
Rzepeckiej z ok. 53 rocz. ur; dla Czesława Rzepeckiego z ok. 50 rocz. ur.; dla Bronisławy Sobockiej z ok. 93 rocz. ur.; dla Jana Kapałka z ok. 20 rocz. ur.; dla Julii Kusyk z ok. 10 rocz. ur. ; dla Krzysztofa Wojewódka z ok. roczku

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Grzegorza Tyszko, + Mieczysława, + rodziców i + z pokr.

18.00 – Nauka rekolekcyjna dla MĘŻCZYZN