V Niedziela WIELKIEGO POSTU – 2.04.2017 – Rekolekcje Parafialne

7.30Godzinki o NMP

8.00

Za + ojca Antoniego i Jana Kawalczyk, + rodziców Gertrudę i Czesława Biegańskich, + brata Piotra Biegańskiego, + siostrę Annę Nowik i + z pokr.

10.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Hanny Borowskiej z okazji 2 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz za + prababcię Rudolfinę Malarz w 13 rocz. śmierci i + z pokr.
II – Za + rodziców Mariannę i Jana Szwej, Felicję i Jana Pustułka, + brata Alfreda, + siostry, szwagrów, Janinę i Andrzeja Graca, + Helenę i Stefana Kupski

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Władysławy Goińskiej z ok. 89 rocz. urodzin; dla Stanisławy Rusinowskiej z ok. 60 rocz. urodzin z bł. dla dzieci z rodzinami; dla Natalii
z okazji 2 rocz. urodzin oraz dla Grażyny z okazji urodzin z bł. dla wszystkich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

I – Za + żonę i mamę Helenę Ścieglińską w 2 rocz. śmierci
II – Za + Mieczysławę, +Tadeusza, + Janusza, + Zofię i Władysława Rampała, + Zofię i Jana Partyka

18.00 – Nauka rekolekcyjna dla MĘŻCZYZN i MŁODZIEŃCÓW