V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020

8.00 – 12.00Możliwość prywatnej modlitwy i Adoracji Najśw. Sakramentu

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + mamę Ludwikę z okazji 95 rocz. ziemskich urodzin
 II – Za + męża i ojca Antoniego Kula w 2 rocz. śmierci
IIIZb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Jana Rakwic z okazji 16 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny
IV – Za + Albinę Łukaszczyk w 2 rocz. śmierci, + rodziców Jana i Katarzynę Adamczyków, + Adama i Henryka Łukaszczyk, + pokr.
V – Do Miłosierdzia Bożego w intencji chorych oraz o ustanie szerzącej się epidemii