V Niedziela Wielkiego Postu – 7.04.2019 – Rekolekcje Wielkopostne

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Jacka Suchonia z okazji 56 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Zygmunta Szwej z okazji 92 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Wojciecha Dziurosz z ok. 18 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Grzegorza Chruszcz z okazji 50 rocz. urodzin; dla Wojciecha Bijok z okazji 38 rocz. urodzin; dla Aleksandry i Tomasza Żuk z okazji 17 rocz. ślubu; dla Pawła Langa z okazji 10 rocz. urodzin; dla Natalii Szewczyk z okazji 4 rocz. urodzin; dla Mikołaja Haliżak z okazji roczku oraz dla Leny Blochowskiej i Apolonii Zuzanny Mysłek z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + żonę, mamę i babcię Helenę Ścieglińską i + z rodziny z obu stron