V Niedziela zwykła – 4.02.2018

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Gabrieli Butowskiej z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz za + rodziców Helenę i Jana Busz, + braci Stanisława i Jana, + bratową Ewę, + dziadków z obu stron

10.00

Za + mamę, + męża, + ojca , + braci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Reginy i Zdzisława Straszak z okazji 40 rocz. ślubu;dla Jolanty Szymańskiej z okazji urodzin; dla  Marty Marczak z ok. 33 rocz. urodzin i córki Pauliny z okazji 8 rocz. urodzin z bł. dla ich rodzin

17.00

Za + rodziców Janinę i Józefa Czrneckich, + ich rodziców oraz za + z pokr. z obu stron