V NIEDZIELA Zwykła – 7.02.2021

8.00

Za + męża, ojca i dziadka Eugeniusza Sobockiego w 2 rocz. śmierci i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Danuty Piętowskiej z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla całej rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Barbary i Mieczysława Budziosz z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla rodziny oraz dla dziecka Alicji Anny Kapałka z okazji chrztu św. z bł. dla rodziców i chrzestnych (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + rodziców Janinę i Józefa Mazur, + Annę i Józefa Kluba i + z pokr.