VI Niedziela Wielkanocna – 26.05.2019 – Dzień Matki

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Krzysztofa Żak w 12 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Ilony Malik z ok. 37 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Marii Trybel z okazji 89 rocz. urodzin; dla Heleny Marciniak z okazji 93 rocz. urodzin i z okazji dnia Matki; dla Patryka Churski z okazji 25 rocz. urodzin i żony Katarzyny z okazji urodzin; dla Szymona Sadowski z okazji 18 rocz. urodzin oraz dla Julii Barbary Grabek z okazji chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe w intencji matek

17.00

Za + mamę Weronikę i + ojca Pawła Donner, za + teścia Zdzisława Kusek, + szwagierkę Jolantę i + z pokr.