VII Niedziela Zwykła – 19.02.2017

  8.00

Za + Tadeusza Mazur

10.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Jana, + męża Jana, ++ braci Romana i Adolfa oraz za dusze w czyśćcu

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Aleksandry i Andrzeja Kusyk z okazji 18 rocz. ślubu oraz syna Szymona z okazji 16 rocz. urodzin; dla Marianny Broda z okazji 60 rocz. urodzin z bł. dla dzieci i wnuków; dla Elżbiety Łagosz z okazji 63 rocz. urodzin i córki Iwony z okazji 38 rocz. urodzin; dla Mirosława z okazji urodzin; dla Mateusza Wieczorek z okazji 8 rocz. urodzin z błog. dla nowonarodzonego brata Jasia i rodziców prosząc o bł. dla ich rodzin

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i z prośbą o bł. dla Łukasza z okazji 31 rocz. urodzin z bł. dla rodziny