VIII Niedziela Wielkanocna – Uroczystość Zesłania Ducha św. – 15.05.2016

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Romana Pichla, + Ludwikę i Antoniego Szydło, + Jerzego Sędzioł i + z pokr.

10.00

Za + rodziców Marię i Edwarda Chrząszcz i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla: Mateusza, Andrzeja i Magdaleny Rduch z okazji urodzin; Joanny Sidor z ok. urodzin; Jagody Marii Gładysz i Natalii Szewczyk z okazji roczku; Marianny Broda, Agaty Zakrzewskiej oraz w pewnej intencji z bł. dla ich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00

Za + rodziców i braci z domu Mikuła oraz z rodziny Hałasów