Worek – 2.07. 2019 – Dzień powszedni

  8.00

Za + Weronikę Grzywacz, + męża,  + Franciszka i Katarzynę Korus i + ich rodziców, + Jerzego Gorewoda
Nowenna do św. Antoniego w intencji chorych