Worek – 30.04. 2019 – Dzień powszedni – Adoracja Najśw. Sakramentu

  8.00

Za + rodziców Genowefę i Władysława Jacak, + bratową Elżbietę i + z pokr.
Adoracja Najświętszego Sakramentu do Mszy św. wieczornej

15.00Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00

Za + Tadeusz Nabielec i + Bogusława Gajdę