Wtorek – 10.01.2017 – Dzień Powszedni

   8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla ks. Piotra Dyduch z okazji 36 rocz. urodzin z bł. dla rodziny
II – Za + męża i ojca Józefa Lipowicz